Kde hledat ZDROJ TAJNÝCH INFORMACÍ o našich nejbližších?

Jak využívat dosud nevyužívané zdroje informací, které se týkají naší rodiny? Kde je hledat a co vůbce můžeme hledat? Odhalme spolu možnosti virtuálního 21. století a pusťme se do dobrodružné cesty za našimi nejbližšími předky.

Školní výkazy r. 1938

Školní výkaz žáka z r. 1938

“Štval psa na četnického strážmistra Bábka.“

Kdo byl váš dědeček a babička?
Pátráte již roky po jejich minulosti a nikdo vám nic neřekne?

I já jsem nevěděla nic o své rodině, o původu a tradicích jedné mé rodové větvě. Tápala jsem, rodina buď nechtěla nic říct nebo řekla velmi málo. 

Rodiče toho moc nevěděli a dědeček o tom nechtěl mluvit. Jeho nová manželka mu nedovolovala o části bolavého života vyprávět ani vzpomínat.  

Snažila jsem se nenápadně na každé další návštěvě něco nového dozvědět, ale v podstatě jsem dopadla vždy stejně. 

Moje volání o pomoc, dozvědět se tu tajemnou historii naší rodiny nebylo vyslyšeno. A když se zdálo, že se dědeček již rozmluvil, zemřel

A už se nebylo koho ptát. Jeho jediný bratr neuměl moc česky (žije v cizině a jemu 90 let) a komunikace s ním byla obtížná. A i když jsem se naučila mluvit jeho řečí, základní znalosti jazyka třetího světa nestačily k tomu, abych se ptala na tak složité otázky. Víc o mém příběhu zde.

Moje já bylo stále plné otazníků, nejistot a smutku. Kdo a kým byli moji předci? Co za svůj život prožili tak hrozného, co je ovlivnilo natolik, že se to promítlo až do mého života? 

 

Malá ukázka - lekce policejní konskripce

Možná si třeba také říkáte:
"proč byl můj otec (tatínek) tak přísný, proč se mnou nemluvil, proč od nás odešel ...?”
Nebo: "Čím si musel projít dědeček, že tím trpěl i můj otec/matka?" 

I já jsem si tím prošla. Ale přesto jsem pátrala dál. I když dědeček zemřel a se strýcem jsem komunikovala jen o základních věcech, jako je to, jak se máme, jaké je naše zdraví, popřípadě, a to maximálně o tom, že jejich minulost nebyla lehká, že zažil válku v Evropě i mimo ní, víc jsem se ptát nemohla, víc jsem se nedozvěděla. 

Začala jsem tedy pátrat na internetu. Tehdy jsem měla internet ještě přes telefonické připojení a nebylo jednoduché tam něco najít. Ale našla jsem. Objevila jsem děsivou historii mé rodiny, mého dědy, jeho bratra, mého prastrýce. Najednou jsem pochopila, proč se děda choval ke svým dětem, tak jak se choval. Pochopila jsem, v čem byl můj táta vychovaný a v čem pak i já. 

Najednou to všechno dávalo smysl. I když odkrytá minulost bolela, přinesla mi pokoj a sebevědomí. A nejen to, objevila jsem své skryté talenty, svůj potenciál a začala jsem si věřit.

Můj život začal dávat smysl.

Karta jednoho z mých zemřelých příbuzných. Jmenovala se Lea a němci jí zabili v jejích 8 letech. (Památník holocaustu Yad Vashem.)

NOVĚ MINI LEKCE PODLE VAŠICH POTŘEB

Objednejte si jednotlivé minikkurzy samostatně, tak jak zrovna potřebujete

Drahého genealoga nepotřebujete

Co kdybych vám řekla, že na to abyste se dozvěděli víc, nepotřebujete drahého genealoga? Že si tyto informace můžete vyhledat sami?

Já jsem začínala jako amatérský badatel. Dnes mě historie a pátrání po předcích živí. Několik let mi ale trvalo, než jsem přišla na to, jak a co vůbec je možné hledat. Prošla jsem různými školeními, přečetla jsem odborné knihy a dokonce jsem se dala na studium historie na univerzitě v Ústí nad Labem. 

Koníček se stal mou obživou a dnes jsem vyhledávanou genealožkou. Sestavuji rodokmeny, píši kroniky a překládám staré texty již přes deset let. 

Všechny své zkušenosti,  fígle a principy v hledání informací jsem využila k vytvoření video návodů, e-booků a pdf prezentací. 

Nebojte se toho a pojďte do toho se mnou.

Co všechno získáte? 

– budete umět vyhledávat informace nejen o své rodině, ale i o rodině vašeho partnera či kamarádky

– získáte informace, které vám odhalí kus vaší minulé minulosti, odpoví na mnohé otázky a dají vašemu životu řád,

– využijete nepřeberné množství informací z archiválií, které pro nás uložili naši předci,

– učiňíte už konec vašemu nekonečnému hledání odpovědí a jednou provždy si odpovězte na tyto otázky:

Měl děda sourozence? Mám tu někde ještě žijící příbuzné?

Kolik sourozenců měl váš dědeček nebo prababička? Pokud se narodili ve 20. století a někdy i na konci 19. století, z matrik se to rozhodně nedozvíte. Informace mladší sta let jsou totiž chráněny zákonem na ochranu osobních údajů a matriční úřady je jen tak nesmí poskytovat. Toto lze ale legálně obejít.

Co jiného než matriky?

Badatelé nejčastěji hledají své předky v matričích knihách a často nevědí, že existují i další archiválie, dnes již dostupné, ze kterých se dozvědí mnohem víc o svých nejbližších.

Co si všechno museli děda s babi prožít?

Vše, co vám rodiče neřekli. Může se stát, že objevíte nové příbuzné nebo že budete mile překvapeni, jaký život vedli vaši prarodiče.

Zdá se vám to nemožné, protože na to nemáte dostatek zkušeností nebo neumíte s počítačem? Pak vězte, že když jsem to zvládla já v mých 20 letech (před dvaceti lety  😳 ), zvládnete to i vy

Stačí, když budete následovat podrobné návody, které jsem pro vás připravila v mém online kurzu Zdroj tajných informací. Kurz je rozčleněn na 8 bloků. Každý blok je tvořen několika video lekcemi a věnuje se jednomu tématu a tedy i pramenu: 

Online kurz - Zdroj tajných informací - co všechno se můžete dozvědět?

1. blok - sčítání obyvatel 1190,-

Co takhle se dozvědět, kde naši předci žili, jak na tom byli s majetkem a případně hospodářstvím, jaké živnosti či služby provozovali, uměli číst a psát? Kde byli ve službě, na vojně nebo třeba neemigrovali nám do USA? To a mnohem víc se dozvíte z archiválií, které si názorně ukážeme a rozebereme v prvním týdnu kurzu.

2. blok - Evidence obyvatel 1190,-

Ten bude zaměřený na další evidenci obyvatelstva, a to především obcí a měst, tyto informace mohou někdy pomoci např. v případech vyhnanství, vystěhování, usazení a dalších životních změn. Tyto informace se lze dozvědět z několika různých druhů archiválií, a to podle toho, kde vaši předci žili.

3. blok - Policejni konskripce 990,-

Velmi zajímavé a často opomíjené jsou policejní záznamy. Málo se o tom ví a znovu je jich několik druhů, podle oblasti. Ukážu vám, jak a kde hledat, protože ne vždy amatérští badatelé v těchto konskripcích umějí hledat a pokud si myslí, že ano a říkají, že tam předka nenašli, ve většině případech ho tam já najdu. Mám na to jednoduchou a prostou techniku.

4. blok - Školní záznamy 790,-

Víte, že vaši předci také mohli chodit do školy a na počátku 20. století i do ní pravděpodobně chodili? Víte, že si většina škol vedla své výkazy a evidenci žáků? A že se z nich můžete dozvědět například také jména rodičů vašich předků? Což je velmi důležité například v případě, že je neznáte a nemůžete tak dál sestavovat rodokmen, aniž byste složitě žádali na matriční úřad nebo jste nepřímí příbuzní? Nehledě na to, že ze školní evidence se také dozvíte, jaká byla učební osnova a hlavně, jak si ve škole vedl váš předek.

5. blok - Soupisy poddaných 1190,-

Ještě před vznikem Československé republiky 28.10.1918 byly české země součástí Rakouska-Uherska, tedy monarchie a polovina 19. století nám nabízí soupisy “poddaných”, které jsou znovu pro každý kraj trochu odlišné. Někde se zachovaly, někde ne. Tyto archiválie byly dlouho veřejnosti nepřístupné. Digitalizací se nám tu zjevují jako další možnost, kde hledat, když se nám předci v matrikách ztrácí.

6. blok - Vojna 1190,-

Součástí života našich předků byla i vojenská služba. V tomto šestém týdnu se zaměřím na vojenské záznamy konce 19. a počátku 20. století. Ne vždycky je v nich hledáno, ale informace jsou to pro naší rodinnou kroniku velmi zajímavé.

7. blok - Židé 1190,-

Pokud víte, že vaši předci byli židovské nebo romské národnosti stojí za to prohledat databáze zločinů nacismu. Pro ČR je jejich soupis již krásně zpracován a stále se zdokonaluje. Ukážu vám ale také zahraniční možnosti bádání po obětech nacismu (holocaustu). Bude stát zato podívat se i do židovských matrik, které se dochovaly.

8. blok - Zločiny režimů 1190,-

To nejzajímavější na konec, i když další zajímavosti budou ještě následovat. V 8. týdnu bude kruz zaměřen na archiválie, které vznikly za dob komunismu. Byli vaši předci obětmi komunistické zlovůle? Pak sledujte tento kurz.

Bonus - mapy pokladů - zdarma k jednotlivým blokům

Podrobná "pátrací" a interaktivní mapa zdarma ke každému tématu zdarma ke stažení. Mapa bude také obsahovat konkrétní inernetové odkazy. Především vám poslouží jako "mapy, která vás zavede k vašemu pokladu :-)”. Mapa, kterou vidíte pod tímto textem, je jen malou ukázkou.

Ti z vás, co kurzem již prochází, mají už také svá pozitivní zjištění

Neváhejte a vyhledejte si o vašich nejbližších vše co jde hned teď. GDPR nám hrozí stažením z internetu. Ukážu vám podrobně jak na to.

zjistěte kolik měl váš dědeček/babička sourozenců

jaké měl známky ve škole, jestli neměl nějaké poznámky od pana učitele

kdy se přistěhoval do rodného města?

sloužil ve válce?

byli na prarodičích spáchány zločiny nedávných režimů? Jsou na ně vedeny speciální tajné složky?

jak velký statek měli prarodiče? 

Cena celého kurzu (ušetříte 2220,-)

6700,-