GDPR

GDPR

Ochrana vašich osobních údajů

Pokud jste mým klientem na základě objednaného produktu či služby, odběratelem článků nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů jsem já Jana Sopóci, Kadešice ev.č. 5, Žihobce 342 01, IČ: 01709950, provozuji webové stránky  www.puvod.cz a www.rodokmen-pomoc-internetu.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail:  info@rodokmen-pomoci-internetu.cznebo na jsopoci@gmail.com.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání informací o možnostech a následně průběhu plnění smlouvy, zakázky), zasílání e-booků k tématu výše uvedených webů a mých služeb) a  dodání vámi objednaného zboží.
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám novinky z oboru mé činnosti jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Jaké vaše osobní údaje zpracovávám?

Pro www.rodokmen-pomoci-internetu.cz:

 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • adresu
 • kontaktní telefonní číslo

Pro www.puvod.cz:

 • e-mail
 • jméno a příjmení
 • adresu
 • kontaktní telefonní číslo
 • datum narození, oddavek, úmrtí všech vašich předků již zemřelých i žijících, vás a vaší rodině, pokud jste mne požádali o jejich zařazení do rodokmenu, kroniky či jinak v rámci genealogických služeb,
 • vámi dodané rodinné dokumenty (rodné listy, oddací listy, úmrtí listy, domovské listy, osobní dopisy aj.) za účelem zpracování kroniky a rodokmenu v rámci genealogických služeb,
 • všechny nalezené informace o vašich předcích, které jste si objednali a jejich fotokopie pro účel ten samý účel a doložení správnosti mých zjištění o původu vašich předků,

Veškeré tyto výše uvedené osobní údaje zpracovávám jen za účelem vámi objednaného produktu e-booku nebo služby v rámi genealogických služeb! Prohlašuji, že k žádným jiným účelům nejsou a nebudou použity. Veškeré zjištěné údaje o vašich předcích či rodině vám budou po dokončení mé práce (na základě vaší objednávky) předány elektronicky, na DVD, CD či flash disku a dále budou uchovávány na záložním disku pro účel archivace. Domnívám se, že archivace těchto „drahých“ informací za které jste si zaplatili, je důležitá neboť v průběhu času může dojít k situaci (ztráta rodokmenu, kroniky; nechtěné smazání dat; poničení DVD či flash disku aj.),  kdy je budete znovu potřebovat a já vám je pak budu moci ze zálohy přeposlat. Nepřijdete tak o drahocené informace o vašich předích a o vaší rodinné historii.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

(V současné době je zatím nepoužívám, 2018)

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup pouze můj eventuální kolega či spolupracovník v oboru, a to pro zvýšení kvality výsledného vámi objednaného produktu. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: jsopoci@gmail.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo doplnění, omezení či změnu vašich údajů

Pokud zpracovávám vaše osobní údaje v nepřesné podobě nebo že je zpracovám nezákonně, ale přesto chcete u mne zůstat, můžete: omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru …)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje uložené u mě přenést k někomu jinému – informace vám dodám zapsané v textovém editoru. Na splnění této žádosti vás prosím o lhůtu jednoho měsíce.

Právo na výmaz a stížnost
Máte právo na výmaz z mé databáze (a datábaze jiných zpracovatelů výše uvedených). Pokud o to požádáte vymažu všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech ostatních zpracovatelů a záloh. Na splnění této žádosti vás prosím o lhůtu jednoho měsíce.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a to např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Pokud zjistíte, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte samozřejmě právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poprosím vás ale, abyste nejprve kontaktovali mne, protože s tím velice ráda něco udělám a případnou chybu napravím či vysvětlím.

Odhlášení ze novinek
E-maily s radami a novými články či produkty a službami vám zasílám pokud jste mým klientem  na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud mým klientem nejste, posílám vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze odběr mých  e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém  e-mailu zrušit.

Prohlášení o diskrétnosti 

Prohlašuji, že já a moji případní spolupracovníci (v oblasti genealogie, mých služeb), kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou také povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní opatření. To vše si bedlivě hlídám. Pokud požádáte o výmaz vašich osobních údajů, bude tato diskrétnost týkající se osobních dat, které zůstali jen v naší paměti, dále dodržována. Již po dobu mého působení v oblasti genealogie dodržuji (a to dávno před zavedením GDPR) výše zmíněnou diskrétnost a nikdy jsem nepředala vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu a vědomí.

Vaše osobní údaje budu spravovat po dobu 5 let.

Jana Sopóci