Evidence obyvatel obcí a měst (EO)

Aby mapa pokladů byla pro vás interaktivní a mohli jste si klikat na internetové odkazy v ní uvedené, musela jsem jí vytvořit v jiném programu. Takže vypadá malinko jinak, ale odkáže vás tam, kam potřebujete a splní svůj účel úplně stejně. 🙂 

2.1. Evidence obyvatel

V druhé bloku kurzu se podívám na různé evidence, seznamy, kartotéky, které si vedly jedntlivé obce či města. Výhoda evidencí oproti sčítání obyvatel je v tom, že obec evidovala své občany v průběhu celého roku a né jen jednou za deset let, jak tomu bylo u sčítání obyvatel.

2.2. EO - ZA Opava

V tomto videu se dozvíte jak najít různé kartotéky a seznamy obyvatel. Dokonce se mi podařilo najít i ukázkový příklad toho, jak lze legálně obejít zákon a najít svého předka, který se narodil např. v roce 1925. Rok 1925, jak víte, je ještě chráněný zákonem a v matrikách byste ho nenašli a stejně tak ani ve sčítání obyvatel, protože poslední přístupné je z roku 1921, a to se ještě tento človíček nenarodil. Podívejte se na video 2.2.1. je to zajímavé a inspirující

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3. EO - SOA Plzeň

2.3.1. přihlášky/odhlášky města Plzně

období 1918-1941 

2.3.2. Lázeňské seznamy hostů

Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Konstantinovy Lázně do r. 1949

2.4. EO Praha

2.4.1. matriky domovských příslušníku (Praha) a cizí příslušníci
2.4.3. národní archiv - seznam šlechty bydlící v Praze

2.5. EO ministerstvo vnitra ČR

Jak zjistit, co a kde hledat, a co všechno má naše obec z archiválií k dispozici?

Nové! Evidence krajů Litoměřického a Ústeckého

Podívejte se na 1. lekci 3. bloku. Dozvíte se, že na webových stránkách digitálního archivu Litoměřice najdete i různé evidence obyvatel.