Digitalizované matriční knihy

Digitalizované matriční knihy

Pro laika se tím rozumí: zveřejnění a zpřístupnění matričních knih (a nejen jich) široké veřejnosti pomocí digitalizace a internetu. Již se nemusíme objednávat do badatelen archivů (dříve do kostelů, farností, …) a čekat a čekat, prohlédnout si 5 knih za den a znovu se objednávat a čekat a čekat, … Nyní stačí mít přístup k počítači a internetu a pohodlně se usadit. To nemluvě o tom, že je úplně jedno, ve které zemi na světě sedíte!

Pro nás badatele jde samozřejmě  hlavvně o ochranu historického dědictví, tedy archiválií a jejich zachování pro další generace. Což jednoduše znamená, že se sníží na minimum další „ohmatávání a ničení“ těchto z velké většiny starých knih. 🙂

Digitalizace začala v ČR nejprve u matrik, a to roku 2007. První z oblastních archivů, které své digitalizované matriky zveřejnila, byla SOA v Třeboni. Digitalizace matrik měla být podle plánu dokončena roku 2011. Jelikož se ale jedná o destitisíce či stovky kilometrů matrik, tento termín se neustále prodlužuje a digitalizace matrik není ještě dokončena.

 • Kde najdu matriční knihy online?

Níže jsem tu vypsala ty nejpodstatnější a nejzákladnější zdroje pro ČR. Jak s těmito aplikacemi pracovat se můžete dočíst v mém E-Booku – Rodokmen pomocí internetu.

 1. Archiv hlavního města Prahy – www.ahmp.czsbírka matrik
 2. Státní oblastní archiv v Litoměřicích – www.soalitomerice.cz
 3. Státní oblastní archiv v Zámrsku – www.vychodoceskearchivy.czmatriky (inventární seznam matriky s odkazy ke stažení knihy)
 4. Zemský archiv v Opavě s pobočkou v Olomouci – www.archives.czdigitální archiv 
 5. Státní oblastní archiv v Třeboni – www.ceskearchivy.czdigitální archiv
 6. Státní oblastní archiv v Praze – www.soapraha.czmatriky
 7. Státní oblastní archiv v Plzni – www.soaplzen.czdigitální archiv
 8. Moravský zemský archiv v Brně – www.mza.czmatriky
 9. Židovské matriky – www.nacr.czmatriky
 • Automatické sestavení rodokmenu?

Často se mě také ptáte, jestli je možné do nějakého internetového systému zadat příjmení Vašeho předka a ten Vám následně „vyplyvne“ celý rodokmen nebo alespoň nějaké informace o hledaném předku. Zatím to možné není.

Je pravda, že např. třeboňský archiv postoupil v tomto ohledu o krok výš a některé matriční knihy jsou již opatřeny filtrem, kdy si můžete zadat hledané příjmení či obec v dané knize nebo alespoň počáteční písmeno příjmení či obce. Není to ale tak jednoduché a stojí to mnoho práce a úsilí archivářů a všech těch, co se podílí na digitalizaci.

 • Digitalizace ve světě

V ČR „népříliš“ známá americká genealogická společnost Family Search, která je zřízena církví The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormoni) přišla s projektem celosvětové digitalizace. Jde o dlouhodobý projekt dobrovolníků této organizace, ale i dobrovolníků z řad veřejnosti. Přišla dokonce s nabídkou pro jednotlivé archivy s technikou, pracovníky a softwerem ke zpracování digitalizovaných materiálů. Několi archivů v ČR tuto nabídku přijalo. Např. Zemský archiv v Zámrsku, …

Naskenované matriky pomocí této organizace jsou k dispozici jak smluvnímu archivu tak mormonům samotným a jsou zveřejněny na jejich stránkách www.familysearch.org, kde jsou i archiválie z celého světa.

Naše kořeny jsou ON-LINE

NAŠE KOŘENY JSOU ON-LINE

Vědět o své minulosti je pro mnoho z nás důležité. Žijeme si svůj život v moderním světě relativního míru a říkáme si, kdo že to vlastně jsme? Představte si, že naše geny to ví. Znají naší minulost, kterou si ukládali do své paměti. Životní zkušenosti našich prapředků a předků jsou tam vyryty. A to je základem toho, kým jsme my dnes.

Za deset let mé práce v oblasti genealogie se mi tyto pravdy potvrdily mnohokrát. Velice často se setkávám s tím, že  osud předků se shoduje s osudem jejich potomů v dnešním světě. Nemám tím namysli, že poddaný zůstane poddaným i v 21. století, to opravdu ne. 🙂

Genetické zkušenosti se projevují (z mého pohledu) tím, že chudý poddaný z 16. st. se postupem 300 let vypracoval na velkého gruntovníka, který svých všech 10 dětí (které všechny přežily do dospělého věku, protože maminka měla dostatek pestré stravy) dal do učení, tedy až na posledního, který se stal sedlákem po otci. Tento sedlák mladší dal svého syna na zemědělskou školu a své statky pak rozšířil. Další potomci mají rodinou firmu zabývající se ekologickým zemědělství. Nebo z jiného soudku. Umělecký kovář a zbrojíř na počátku 17. století předává řemeslo svému synu. Ten svému, ten zas svému atd. Dnes je klient tohoto předka uměleckým kovářem a má prosperující rodinou firmu atd.

Víme-li odkud pocházíme, naše sebevědomí se mnohonásobně pozvedne a nebudeme se cítit tak sami. Nebojte i v případě, že zjistíte, že Vaši předci v podstatě nikdy nic neměli, i na to se dá navazovat. Máme moc to změnit. Stačí jen chtít a udělat první krok. Ale to je už na jiný článek.

Jděte po této dobrodružné cestě za svými předky, s pomocí to jistě zvládnete!

V článku „Jak sestavit rodokmen“ si přečtete ty nejzákladnější instrukce, bez kterých se ale neobejdete.

Když máte hrubý rodokmen sestavený, což můžou být třeba i jen dvě/tři generace (já/táta a máma/babi a děda), již víme, co bude třeba vyhledat jako první. Pokud nevíte kde začít, použijte tento test:

Vím a znám? NE ANO
mám svůj rodný list? jdu zažádat na matriční úřad takže vím o svých rodičích důležité informace – místo a datum narození
mám rodný nebo oddací list svých rodičů? jdu zažádat na příslušný matriční úřad,kde se rodiče narodily takže vím o svých rodičích důležité informace – místo a datum narození
narodili se  moji prarodiče před rokem cca 1918? jdu zažádat na příslušný matriční úřad,kde se rodiče narodily jdu hledat do příslušného oblastního digitalizovaného archivu (zde zjistím, zda-li jsou matriční knihy pro daný rok již zveřejněny online nebo ne), případně do jeho badatelny
narodili se  moji prarodiče po roce cca 1918? jdu hledat do příslušného oblastního digitalizovaného archivu (zde zjistím, zda-li jsou matriční knihy pro daný rok již zveřejněny online nebo ne), případně do jeho badatelny jdu zažádat na příslušný matriční úřad,kde se rodiče narodily

 

 

Jak sestavit rodokmen?

Jak sestavit rodokmen?

Než vůbec začnete pátrat po Vašich předcích a sestavovat rodokmen, měli byste si nejprve ujasnit:

• jak budete s nalezenými informacemi nakládat,
• jak je budete třídit,
• jak budete vytvářet svůj vlastní rodinný archiv.

Správné označení a uložení nalezených informací je HNED OD SAMÉHO ZAČÁTKU skoro až životně důležité!
Když s tím nezačnete včas, brzy se lehce ztratíte a později již nebudete moci systematicky pokračovat v dalším bádání. Vytvoříte si maximálně jakýsi guláš a budete chtít celou rešerši svěřit profesionálnímu genealogovi.
Ten ovšem bude muset začít znovu od začátku, protože informace, které mu předáte, budou v neutěšeném stavu, neoznačené, neověřitelné a smutně volající po správném zařazení a pojmenování.

V dnešním elektronickém světě nejlepším způsobem archivování je:

ARCHIVACE V PC – naskenujte si  dokumenty, které máte doma v šuplíku a uložte si je do PC.  Nejenže si tak vytvoříte kopii, ale také budete mít daný dokument vždy poruce. Nestačí ale jen starý dokument oskenovat a uložit do PC, musíte ho také někam zařadit, abyste ho dokázali rychle vyhledat, když budete potřebovat. Já to dělám takto:

Vytvořím si zvláštní adresář (složku v PC) a nazvu ji např.: „Rod Novák“  nebo „1921 Sčítání lidu, Bělčice“.

Stejně tak postupujte i u nově získaných dokumentů. Pokud máte archiválie (např. záznamy z matriční knihy) stažené či jinak získané již v PC, máte to jednodušší a nemusíte skenovat. Stačí jen uložit do příslušné složky (adresáře).

Se všemi informacemi, které máte na začátku, nakládejte tak, že každý jednotlivý údaj (data, profese, úmrtí …) zapište do stromu. Přesněji do genealogického programu. Na internetu je dostupných jich zdarma  hned několik.

Jaký používám já se dozvíte v jednom z příštích článků, stejně tak i to, jak bádat po svých předcích. Více a mnohé další najdete v mém eBooku – Rodokmen pomocí internetu. Ten si můžete objednat rovnou na uvedeném odkazu.

Jako BONUS k tomuto eBooku dostáváte doživotní aktualizaci internetových odkazů a další BONUS, který zatím neprozradím.

E-Book Rodokmen pomocí internetu je na světě!E-Book Rodokmen pomocí internetu je na světě!

E-Book je hotov a je připraven ke stažení.

Celých 80 stran Vás provede od úplného začátku až po samotné bádání v matričních knihách, a nejen v nich, ale např. i ve sčítacích operátech atd. Je podrobným průvodcem a věřím, že se Vám s ním bude dobře pracovat a Vy budete moci se účastnit té dobrodružné cesty za svými předky.  Navíc je E-Book plný rad, „fíglů“ a internetových odkazů na které stačí jen „kliknout“.

ZDARMA také dostáváte DOŽIVOTNÍ AKTUALIZACI tohoto eBooku. A brzy dostanete další bonus zdarma ve formě dalšího eBooku.

Co vše eBook nabízí si můžete přečíst v obsahu, který je zde zdarma ke stažení: Rodokmen pomocí internetu – obsah

 Objednávat můžete rovnou zde:

Proč Rodokmen pomocí internetu?

Proč Rodokmen pomocí internetu?

Ráda bych se s Vámi podělila o své dlouholeté zkušenosti v oblasti bádání a sestavování rodokmenu pomocí internetu. Jelikož mi neustále píšete, že sami pátráte po Vašich předcích, ale nevíte jak dál a ještě častěji, že nevíte, jak na to. Obvykle s pátrání kočíte již na konci 19. st. a rádi byste šli dále do minulosti. Mnozí z Vás ani nevědí, jaké jsou v dnešní době skvělé možnosti, že lze pátrat z převážné většiny pouze POMOCÍ INTERNETU. Samozřejmě jsou archiválie, které ještě neprošlY digitalizací, ale i stím Vám poradím.

Budu postupně vydávat články k problematice rešerše obecně. Je toho velmi mnoho, co bych Vám chtěla říct, co bych Vás chtěla NAUČIT.  Hodně z toho bude právě obsahem tohoto webu. Komu to nebude stačit a nebude chtít čekat na nové články, bude si moci ode mne koupit eBook, který chystám vydat ještě tento rok.

EBOOK RODOKMEN POMOCÍ INTERNETU si zde bude možné  jednoduše objednat. V tomto eBooku budou popsané jednotlivé kroky bádání velmi podrobně. Začneme úplně od začátku, provedu Vás jednotlivými důležitými body bádání a samotného sestavování rodokmenu. Poradím s archivací, genealogickým programem. V eBooku bude mnoho rad na základě mých zkušeností a hlavně: budou zde veškeré INTERNETOVÉ ODKAZY.  Vy tak budete moci začít s rešerší IHNED. Stačí si vždy kliknout tam kam Vás odkazuji.

Zatím tu toho moc není, ale brzy bude!!